SONY Computers d.o.o. Bijeljina
ul. Filipa Višnjića 67 (kod dizdarevića)
tel: +387 55 215-999
 
 
detaljniji opisi proizvoda na:
www.sonycomp.com